ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙO ΑΝΑΤΡΕΠΩΜΕΝO

Περιγραφή

 

Για την ανατροπή του ΤΖ  χρησιμοποιείται υδραυλική ώθηση, με προδιαγραφές πλήρους ασφαλείας, όπως το σύστημα αντεπιστροφής υγρών που διαφυλάσσει την ομαλή κάθοδο του Ταχυζυμωτηρίου ακόμη και αν υπάρξει βλάβη στο υδραυλικό σύστημα. Η ανατροπή προσαρμόζεται σε όλα τα μοντέλα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ  ΔΙΑΣΤΑΣ.   ΙΣΧΥΣ