ΜΙΚΤΕΣ -ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

Περιγραφή

 

Ο μίκτης  έχει δύο εισόδους (ζεστό κρύο)και έξοδο προς το ζυμωτήριο.

Οι ενδείξεις απεικονίζονται σε οθόνη  LCD δύο γραμμών, εν’ω ο χειρισμός του γίνεται με το πληκτρολόγια αφής 8 πλήκτρων.

Διαστάσεις :(M-P-Y):300-260-220mm

Μέγιστη θερμοκρασία εισόδου νερού:60ºC

Πίεση λειτουργίας 2-5 bar