ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΟΝΟΤΕΛΑΡΟΣ

Περιγραφή

ΦΟΥΡΝΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  ΜΟΝΟΤΕΛΑΡΟΣ   ΤΕΞΑΡΤ ΗΤ4Α  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ!!!

Ο κάθε όροφος του φούρνου είναι ανεξάρτητος από τους υπόλοιπους, χάρη στην ηλεκτρονική μονάδα που διαθέτει ο καθένας .Με την ηλεκτρονική πλακέτα έχουμε την δυνατότητα επιλογής διαφορετικής θερμοκρασίας στο ταμπάνι (πλάκα) και την οροφή, ανάλογα με το προϊόν που ψήνουμε, επίσης και προεπιλογή του χρόνου ψησίματος. Ο φούρνος είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό πίνακα για την πλήρη προστασία του μηχανήματος, του χρήστη και του περιβάλλοντος.

ΤΙΜΗ:   12.000,00€