ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ SPIRAL

Περιγραφή

 

Εφαρμόζοντας πλήρως ευρωπαϊκά

πρότυπα κατασκευής αλλά και

μακροχρόνιες μελέτες στις

συνθήκες του ελληνικού

αρτοποιείου, παραδίδουμε στον

κλάδο το ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΤΖ

που δίκαια το αποκαλούν “το δεξί

χέρι του αρτοποιού”.

Οι αυστηρές προδιαγραφές των

υλικών που χρησιμοποιούνται

στην κατασκευή του, όπως ανο-

ξείδωτος κάδος βαριάς κατασκευής,

γκρούπ κίνισης κάδου και αρίδας

και ισχυρό πλαίσιο, εγγυώνται τη

μακρόχρονη, χωρίς προβλήματα

λειτουργία του.

Μοτέρ δύο ταχυτήτων δίνουν μια

ξεκούραστη και αθόρυβη λειτου-

ργία, πράγμα σημαντικό για το

ελληνικό αρτοποιείο.

Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο

με όλα τα συστήματα για την

καλή λειτουργία και προστασία

του μηχανήματος, του χρήστη

και του περιβάλλοντος.